יעקב ברכה 052-3291473           
                   בודק חשמל  
        
בודק חשמל  |  תכנון ופיקוח חשמל  |  תוכנית חשמל  |  צילום טרמי/טרמוגרפי  |  

 


 
 
 

יעקב ברכה - בודק חשמל
on Google+תיאור ביצוע בדיקת חשמל על ידי חשמלאי בודק


 
1. בדיקה חזותית
במהלך בדיקת חשמל, בין אם בדיקת מגורים, משרד , מחסן או כל מתקן אחר, נערכת בדיקה ויזואלית לשלמות מתקן החשמל- תשתית החשמל והחיבורים לציוד החשמלי. בלוחות המחויבים בכך על ידי רישוי עסקים וכיבוי אש, נבדק קיום גילוי וכיבוי אש.
 בדיקה זו באה להבטיח שהציוד החשמלי במקום מתאים למקום התקנתו, מותקן בצורה בטוחה ויציבה שאינה מסכנת את המשתמשים ונעשית בעזרת ציוד תקני, את אחזקתו הטובה של הלוח ואת פעולתו התקינה.

מצורפת דוגמת מפסק ראשי המותקן במיקום אסור, גבוה מידי להפעלה, צמוד לתקרה מתכתית:


מפסק ראשי במיקום אסור

מצורפת דוגמת חיבור הזנת חשמל לא מקצועי לתריס חשמלי:

הזנת חשמל אסורה

 
2. בדיקת לוחות החשמל
תחילת בדיקת החשמל על ידי בודק חשמל בלוח חשמל היא בדיקה ויזואלית, מטרת בדיקת חשמל ויזואלית בלוח, זהה לבדיקה החזותית במתקן החשמל. לאחר בדיקה זו, מתבצעות בלוח בדיקת איכות הארקה ובדיקת בידוד, בדיקת עומס וצילום טרמי אינם חלק מבדיקה בסיסית ומתבצעים על ידי חשמלאי בודק רק לפי דרישה.
בדיקת חשמל בלוח, באה להבטיח את  תקינות לוח החשמל והתאמתו לזרם העובר דרכו .

דוגמת התקנה מסוכנת בלוח:


התקנה מסוכנת בלוח חשמל
 
בנוסף לבדיקות אלו, מתבצעת על ידי בודק חשמל, בחלק מהבדיקות, בדיקת תקינות ממסרי פחת.  בדיקה זו קובעת אם ממסר הפחת תקין וראוי לשימוש או שנדרש להחליפו.

דוגמת תוצאת בדיקה בממסר פחת תקין:


בדיקת חשמל בממסר פחת תקין
 
2. בדיקת איכות הארקה
ערך התנגדות לולאת התקלה (רמת הארקה) הנדרשת נקבעת על פי גודל חיבור החשמל למתקן הנבדק, גודל חיבורי המשנה בלוח והציוד המותקן  בלוח.
מטרת הבדיקה לוודא שאיכות הארקה הקיימת אכן טובה מספיק, ותשמש כמגן עבור המשתמש במקרה הצורך.
הבדיקה מתבצעת על ידי חשמלאי בודק בעזרת מכשיר "לופ- טסטר LP".
3. בדיקת בידוד
בבדיקה זו נמדדת רמת בידוד המוליכים במתקן ורמת הבידוד של הציוד החשמלי המותקן והמחובר לרשת החשמל בזמן הבדיקה, גם בדיקה זו , המתבצעת על ידי חשמלאי בודק, באה להבטיח את פעולתו התקינה של לוח החשמל.
נפילת ממסר פחת גם בזמן שאין התחשמלות, נגרמת עקב בידוד לקוי.
הבדיקה מתבצעת בעזרת מכשיר מגר.

4. בדיקת תאורת חרום ושלטי הכוונה.
כאמור, התחלנו את בדיקת החשמל בבחינה חזותית של מתקן החשמל, לאחר בדיקת חזותית של המתקן, נבדק לוח או לוחות החשמל במקום. הבדיקה הבאה שמתבצעת היא בדיקת קיום ותקינות תאורות חרום ושלטי יציאה/הכוונה, גם בדיקה זו, כמו הדרישה לגילוי אש(63 אמפר ומעלה) וכיבוי אש(100 אמפר ומעלה) בלוחות חשמל, באה בעקבות דרישה של רישוי עסקים וכיבוי אש. לצורך בדיקה זו מופסקת הזנת המתח לגופי התאורה, גופי תאורת החרום ושלטי היציאה התקינים יידלקו.

דוגמת חיבור לא תקין, שלט יציאה:


בדיקות חשמל חיבור לא תקין

 
5. בדיקת רציפות הארקה
מטרת הבדיקה לוודא שכל אביזרי החשמל הקיימים (שקעים, גופי תאורה, מזגנים, רשתות חשמל, תקרות מתכתיות...) מחוברים למערכת הארקה.
בדיקה זו ובדיקת איכות הארקה משלימות אחת את השנייה ומבטיחות מערכת הארקה תקינה ובטוחה.
הבדיקה מתבצעת בעזרת מד רציפות.

6. בדיקת עומס
בדיקה זו אינה חלק בסיסי מבדיקת חשמל ומתבצעת על ידי בודק חשמל רק על פי דרישה.
בבדיקה זו מתבצעת מדידת הזרם הנצרך בפועל במתקן החשמל, על מנת לוודא התאמה בין תשתית החשמל לבין הזרם העובר בה בפועל.  
מדידה זו נדרשת גם לצורך ביצוע איזון פאזות.
במידה והמפסק הראשי קופץ ללא סיבה הנראית לעין, ייתכן שהבעיה היא עומס יתר, במקרה כזה מדידת העומס  על ידי בודק חשמל תכוון לפתרון הנכון לפי תוצאות המדידה.
בדיקה זו מתבצעת בעזרת צבת אמפרמטר.

7. בדיקה טרמית
בדיקה זו אינה חלק בסיסי מבדיקת חשמל ומתבצעת על ידי בודק חשמל רק על פי דרישה.
בבדיקה זו מתבצעת מדידה של טמפרטורת הציוד בלוחות חשמל. טמפרטורה גבוהה מידי היא סימן לליקוי בציוד, בחיבורי החשמל או בשניהם. לצורך ביצוע צילום טרמי, על בודק החשמל לצלם את לוח החשמל על כל חלקיו, כאשר תאותר על ידי בודק החשמל נקודה חמה מעבר לערך סביר, יועבר צילום האביזר הלקוי כולל טמפרטורה נמדדת והנחיות לפתרון הבעיה. צילום טרמי כהשלמה לבדיקת חשמל עשוי למנוע נזקים כבדים.
בדיקה זו נעשית באמצעות מצלמה תרמית.


 
טופס התקשרות

 

     


 

 
כל הזכויות שמורות ©  יעקב ברכה   נייד: 052-3291473  פקס: 03-6137833    E-mail:brachajac@gmail.com 
 
יעקב ברכה - בודק חשמל סוג 2  משנת 1998, ביצוע בדיקות חשמל ע"י חשמלאי בודק מוסמך.
בדיקות חשמל עבור רישוי עסקים וכיבוי אש, בדיקות תקופתיות להארקות וממסרי פחת.
תכנון ופיקוח עבודות חשמל, הנדסת חשמל וייעוץ בנושא חשמל לבתים, משרדים, תעשייה, חברות, בנייני מגורים ועוד.