יעקב ברכה 052-3291473           
                   בודק חשמל  
        
בודק חשמל  |  תכנון ופיקוח חשמל  |  תוכנית חשמל  |  צילום טרמי/טרמוגרפי  |  

 


 
 
 

יעקב ברכה - בודק חשמל
on Google+בדיקת חשמל באתר בניה / עבודה
 
"אתר בניה  – אתר שבו מתקיימות עבודות הבניה, תיקון, שיפוץ או הרחבה והריסה של מבנה או שמבצעים בו עבודות עפר."
בהתאם לכך , כל מתקן חשמלי לצורך שיפוץ או בנייה בין אם בדירת מגורים , משרד , תעשייה או כל תחום אחר עומד תחת  דרישות חוק החשמל לאתר בניה ונדרש שיעבור בדיקות חשמל ובהם בדיקת בודק חשמל לפני התנאים המפורטים בהמשך.
בכל אתר בניה יהיה לוח חשמל אחד בלבד, המפסק הראשי יהיה ניתן לנעילה במצב מופסק בלבד, במידה וקיים יותר מסוג אספקה אחד יהיה מפסק כנ"ל לכל סוג אספקה.
כל היציאות מהלוח הראשי ומלוחות המשנה יהיו באמצעות בתי תקע העומדים בת"י 1109.
בתי התקע יוגנו באחת משלוש הדרכים:
1 . מפסק מגן ( ממסר פחת ) בזרם הפעלה של לא יותר מ 0.03 אמפר לבתי תקע עד 32 אמפר ב 230 וולט , מפסק מגן בעל זרם הפעלה שלא יעלה על 0.5 אמפר עבור חיבורי קיר חד פאזיים בזרם העולה על 32 אמפר או בתי תקע תלת פאזיים.
2. מתח נמוך מאוד.
3. הפרד מגן.
בדיקת חשמל באתר בניה תבוצע לפני הפעלה ראשונה על ידי בודק חשמל ולאחר מכן יבוצעו בדיקות חשמל בהתאם לטבלה מטה, תוצאות הבדיקות יתועדו ויישמרו על ידי בודק החשמל ו/או בידי בעל המתקן:
הציוד הנבדק זמנים תוכן הבדיקה ייבדק על ידי
מפסקי מגן אחת לשבוע לפחות לחיצה על לחיץ הבדיקה גם אדם שאינו חשמלאי
מפסקי מגן אחת לשלושה חודשים לכל היותר בדיקה באמצעות מכשיר בדיקה למפסקי מגן חשמלאי מעשי לפחות
לוחות ראשיים ומשניים אחת לשנה לכל היותר -התנגדות בידוד.
-רציפות הארקה.
-התנגדות מול המסה הכללית של האדמה
חשמלאי בודק
 
 
יש לבצע בדיקת חשמל על ידי בודק חשמל לאחר כל שינוי בתשתית / לוחות החשמל, במידה ונוסף ,פורק או שונה לוח חשמל או התשתית יש לבצע בדיקת חשמל על ידי חשמלאי בודק.
שמירה על כללי הבטיחות וחוק החשמל וכן ביצוע בדיקת חשמל בהתאם לטבלה המפורטת , בין אם על ידי חשמלאי בודק ובין בתקופות הביניים על ידי אדם שאינו חשמלאי בודק תבטיח מתקן חשמלי תקין ובטוח.
למרות ההנחיה לביצוע בדיקת חשמל בלוחות, על ידי חשמלאי בודק לפחות פעם בשנה ומכיוון שמתקן אתר בניה הוא דינמי ומסוכן, מומלץ לבצע בדיקת חשמל על ידי בודק חשמל בתדירות גבוה יותר. 
במידה ונתגלו ליקויים על ידי החשמלאי בודק יש לתקנם באופן מיידי.
 
טופס התקשרות

 

     


 

 
כל הזכויות שמורות ©  יעקב ברכה   נייד: 052-3291473  פקס: 03-6137833    E-mail:brachajac@gmail.com 
 
יעקב ברכה - בודק חשמל סוג 2  משנת 1998, ביצוע בדיקות חשמל ע"י חשמלאי בודק מוסמך.
בדיקות חשמל עבור רישוי עסקים וכיבוי אש, בדיקות תקופתיות להארקות וממסרי פחת.
תכנון ופיקוח עבודות חשמל, הנדסת חשמל וייעוץ בנושא חשמל לבתים, משרדים, תעשייה, חברות, בנייני מגורים ועוד.