יעקב ברכה 052-3291473           
                   בודק חשמל  
        
בודק חשמל  |  תכנון ופיקוח חשמל  |  תוכנית חשמל  |  צילום טרמי/טרמוגרפי  |  

 


 
 
 

יעקב ברכה - בודק חשמל
on Google+חובת בדיקת חשמל למתקן ציבורי בבנין רב קומות
 
אין צורך להכביר במילים על חשיבות בדיקת חשמל המתבצעת על על ידי בודק חשמל , גם חוק החשמל מתייחס לעניין בחשיבות רבה ומפרט את דרישות בדיקות החשמל שיש לבצע על ידי בודק חשמל בתחומים השונים. כיוון שבדיקת החשמל שונה ממתקן למתקן, מחיר בדיקת החשמל משתנה בהתאם, כך שעבור בדיקת חשמל בבנין רב קומות המחיר יהיה שנה ממחיר בדיקת חשמל לבריכה שיהיה שונה ממחיר בדיקת חשמל לדירת מגורים שיהיה שונה ממחיר בדיקת חשמל למתקן אחר.
 
בדיקת חשמל למתקן ציבורי בבנין רב קומות
 
על פי חוק החשמל "מתקן חשמל ציבורי בבנין רב קומות"  , נדרש לבצע בדיקת חשמל למתקן הציבורי ולכל חלק שלו על ידי בודק חשמל סוג 3 , מיד לאחר השלמתו ולפני הפעלתו הראשונה.
לאחר אישור המתקן על ידי בודק חשמל סוג 3 ובמידה וזרם המתקן אינו עולה על 250 אמפר, אפשרי לבצע בדיקות חשמל שנתיות על ידי בודק חשמל סוג 2.
מתוך חוק החשמל:
א. מיתקן ציבורי בבנין רב קומות יתוחזק באופן שוטף, יישמר במצב תקין, ותבוצע בו בדיקת תקינות אחת לשנה לפחות.
ב. בבדיקת התקינות האמורה בתקנת משנה (א) ייבדקו כל אלה:
1. פעולת תאורת חירום, שלטי חרום מוארים ותאורת מכשולי טיסה.
2. תפקוד הגנרטור לאספקה חלופית ופעולת מפסק מחלף.
3. הימצאות מתח בכניסה למערכות אלה:
א. גילוי אש.
ב. כריזה.
ג. דלתות אוטומטיות.
ד. מעגלי תאורת חרום. 
ה. תאורת מכשולי טיסה.
ו. הגברת לחץ מי כיבוי.
ז. אוורור של חדר המדרגות.
ח. סילוק עשן וחום.
4. תקינות מערכת הארקה.
5. בדיקה חזותית של לוחות למתח נמוך.
6. בנין רב קומות המקבל אספקה במתח גבוה – 
א. בדיקה חזותית של לוחות למתח גבוה.
ב. בדיקה ותחזוקה של השנאים.
ג.   מבצע בדיקת תקינות כאמור יערוך דוח בדיקה שיימסר לבעל המתקן או מחזיקו ויישמר בידם, הכול לפי העניין.
ד.   ליקויי שהתגלה בזמן הבדיקה, יתוקן בלא דיחוי.
 
לסיכום, מתקן חשמל ציבורי בבנין רב קומות ייבדק לפני הפעלתו הראשונה על ידי חשמלאי בודק סוג 3 ולאחר מכן אחת לשנה , במידה וזרם המתקן לא עולה על 250 אמפר יכול שייבדק בדיקת חשמל שנתית גם על ידי חשמלאי בודק סוג 2.
 
טופס התקשרות

 

     


 

 
כל הזכויות שמורות ©  יעקב ברכה   נייד: 052-3291473  פקס: 03-6137833    E-mail:brachajac@gmail.com 
 
יעקב ברכה - בודק חשמל סוג 2  משנת 1998, ביצוע בדיקות חשמל ע"י חשמלאי בודק מוסמך.
בדיקות חשמל עבור רישוי עסקים וכיבוי אש, בדיקות תקופתיות להארקות וממסרי פחת.
תכנון ופיקוח עבודות חשמל, הנדסת חשמל וייעוץ בנושא חשמל לבתים, משרדים, תעשייה, חברות, בנייני מגורים ועוד.