יעקב ברכה 052-3291473           
                   בודק חשמל  
        
בודק חשמל  |  תכנון ופיקוח חשמל  |  תוכנית חשמל  |  צילום טרמי/טרמוגרפי  |  

 


 
 
 

יעקב ברכה - בודק חשמל
on Google+בדיקת חשמל לבריכת שחייה
 
עקב החשיבות הגבוהה והסכנה המוגברת בבריכות שחייה, חוק החשמל מתייחס בפרק נפרד לעניין בו מפורטות כל הדרישות לביצוע מתקן חשמלי לבריכת שחייה.
כאמור, אני אתייחס רק לעניין בדיקת החשמל שתבוצע על ידי שמלאי בודק. 
גם בפתיח לפרק זה אציין שכיוון שבדיקת החשמל שונה ממתקן למתקן, מחיר בדיקת החשמל משתנה בהתאם, כך שעבור בדיקת חשמל בבנין רב קומות המחיר יהיה שנה ממחיר בדיקת חשמל לבריכה שיהיה שונה ממחיר בדיקת חשמל לדירת מגורים שיהיה שונה ממחיר בדיקת חשמל למתקן אחר

מתוך חוק החשמל:

בדיקת המתקן

התאמתו של מיתקן בבריכה לדרישות תקנות אלה תיבדק טרם הפעלתו הראשונה, ואחת לשש שנים לאחר הפעלתו.

הוראת מעבר

מיתקן הקיים בבריכה ערב תחילתן של תקנות אלה יותאם לדרישות התקנות בתוך חמש שנים מיום תחילתן.

לסיכום , מתקן חשמלי לבריכת שחייה ייבדק לפני הפעלתו הראשונה לאחר מכן כל שש שנים, בדיקת החשמל תתבצע על ידי חשמלאי בודק בהתאם לזרם המתקן.
בשונה ממתקנים אחרים המפורטים בחוק החשמל, שבהם יותאמו המתקנים לדרישות העדכניות בחוק החשמל בתוך פרק זמן המוגדר בחוק והן לא חלות על מתקנים קיימים , בעניין בריכות שחייה עדכוני החוק חלים על כל הבריכות ( המאמר נכתב  מעל חמש שנים לאחר תחילתן של התקנות), ישנות כחדשות.
לעניין בריכת שחייה יש התייחס סוג של בריכה / בריכת נוי / מזרקה / בריכת מרפא וכיוצא באלה.
טופס התקשרות

 

     


 

 
כל הזכויות שמורות ©  יעקב ברכה   נייד: 052-3291473  פקס: 03-6137833    E-mail:brachajac@gmail.com 
 
יעקב ברכה - בודק חשמל סוג 2  משנת 1998, ביצוע בדיקות חשמל ע"י חשמלאי בודק מוסמך.
בדיקות חשמל עבור רישוי עסקים וכיבוי אש, בדיקות תקופתיות להארקות וממסרי פחת.
תכנון ופיקוח עבודות חשמל, הנדסת חשמל וייעוץ בנושא חשמל לבתים, משרדים, תעשייה, חברות, בנייני מגורים ועוד.