בדק בית – בדיקת חשמל

“בדק בית” הוא שם כולל למספר בדיקות בתחומים שונים, הנעשית על ידי אנשי מקצוע המתמחים בתחומם (בניה, צנרת מים, חשמל..). מטרת הבדיקה היא לוודא תקינות ושלמות של כל חלקי המבנה או במידה ויש ליקויים, להצביע עליהם.

בדיקות אלו נכונות לדירות מגורים, בתים פרטיים, משרדים וכל מבנה בנוי…. בין אם המבנה ישן ופעיל כבר זמן רב, עבר שיפוץ לאחרונה או לפני כניסה לנכס חדש.

בדיקת חשמל

אחד התחומים בהם נדרשת בדיקה במסגרת בדק בית הוא תחום החשמל. בשונה מתחומים אחרים, את מערכת החשמל ורמת הביצוע, בדרך כלל, לא ניתן לראות ונדרשת בדיקה על ידי בודק חשמל מנוסה בתחום, הנעזר במכשירים מתאימים. לא ניתן לראות נזילה או סדק במערכת החשמל בבדיקה חזותית. יחד עם זאת משמעות מערכת חשמל לא תקינה עשויה להיות חמורה בהרבה מסדק או נזילה, עלולה לסכן את הדיירים ואת הנכס עצמו או במקרים אחרים לגרום לאי נוחות כאשר נגרמות הפסקות חשמל בשימוש בצרכן זולל חשמל.

בדיקת חשמל בדק בית המתבצעת על ידי בודק חשמל מוסמך המתמחה בתחום, היא בדיקה זולה האורכת זמן קצר וללא ספק מספקת מידע חשוב ובמידה ויש ליקויים במערכת החשמל, הצעת דרך פעולה לפתרונם.

כמשתמשים “רגילים” בחשמל נראה כי מערכת החשמל כוללת בסה”כ שקעים ותאורה, אמנם על פניו הדבר נכון אך בניית תשתית לא מתאימה לצרכים, בעזרת ציוד שאינו תקני, בצורת התקנה לא מקצועית, חלוקת מעגלים לא נכונה ולא מספקת, אביזרי קצה לא תקניים או לא מתאימים, מוליכים שאינם מתאימים לצורך… ועוד ליקויים אחרים הקיימים, תגרום לסכנה לדיירים או במקרה קל יותר לאי נוחות וחוסר יכולות להשתמש במערכת החשמל כפי שנכון.

מעבר לתשתית וחלוקת המעגלים, ייבדק על ידי בודק החשמל במסגרת בדק בית גם לוח החשמל או לוחות החשמל, מערכת הארקה, קיום הארקה באביזרי קצה, איכות הארקה, התאמה לחוק החשמל ולתקנים, התנגדות בידוד המתקן, התאמת מוליכים לצרכים ולתשתית הקיימת, תקינות ממסרי פחת ועוד. במבנה משרדים או מבנה ציבורי ייבדקו גם מערכות נוספות כמו תאורות חרום, לוח גנרטור ומערכות נוספות הקיימות במקום בהתאם לחוק החשמל ולדרישות כיבוי אש.

דוגמאות לליקויים שכיחים בבדיקת חשמל בדק בית:

מסהליקוימשמעות הליקוי
1איכות הארקה לא תקינה או רציפות הארקה לא תקינהסכנת התחשמלות
2ממסר פחת לא תקיןסכנת התחשמלות
3חלוקת מעגלים לא נכונהסכנת קפיצות/הפסקות חשמל
4עומס יתרסכנת קפיצות/הפסקות חשמל. שריפה
5שימוש בציוד לא תקניסכנת שריפה
6תחזוקה לקויהסכנת שריפה
7לוח לא תקיןסכנת התחשמלות, קפיצות/הפסקות חשמל, שריפה.

בבדיקת חשמל בדק בית על ידי חשמלאי בודק מוסמך תיחשף מערכת החשמל על כל צדדיה, הטובים יותר והטובים פחות ובהתאם יתאפשר לפתור את הליקויים הנדרשים.

בסיום בדיקת חשמל בדק בית יוגש על ידי בודק החשמל דו”ח המפרט את כל ממצאי הבדיקה ובמידה וימצאו ליקויים, המלצה לדרך פעולה לפתרון.