הצורך במתכנן חשמל

הצורך במתכנן חשמל ובחירת קבלן חשמל

חוק החשמל קובע בפרק ח’ סעיף 81 שהאחריות לדרישות חוק החשמל- “מוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בעלו, על מחזיקו או על מפעילו, הכל לפי העניין”.

הווה אומר שבמידה ונגרמת תקלה שבעקבותיה נגרם נזק לגוף, קיימת אחריות פלילית גם על בעל הנכס עם כל המשמעויות של הדבר, אחריות זו קטנה בצורה מהותית ואפילו לא קיימת כאשר בעל המתקן משתמש בשירותיו של מתכנן חשמל. במידה ועבודות החשמל בוצעו על ידי חשמלאי ללא רישיון המתאים לביצוע העבודה, ויחד עם זה נגרם נזק חומרי גדול ככל שיהיה, קיימת אפשרות לחברת הביטוח להתנער מאחריות כסוי מהסיבה שהעבודה בוצעה על ידי אדם שאינו מורשה לבצע אותה.

איכות מערכות החשמל והתקשורת מתגלה רק לאחר הפעלת המערכות- בדרך כלל זה מאוחר מידי.

כאשר אנו באים לשפץ/לבנות מתקן, ישנם שני גורמים המקבלים התייחסות מרבית: אסתטיקה ונוחות השימוש, לא פעם יש בין הדברים אי התאמה ולעיתים קיום אחת הדרישות בא על חשבון קיום הדרישה השניה וקבלת החלטה מהי הדרך הנכונה קשה מאוד שכן החלטה זו תישאר למשך זמן רב ושינוי שלה עלול לגרום להוצאות נוספות וזמן עבודה נוסף. כמובן שהדברים הנסתרים מהעין הם הבעייתיים ביותר, כמו מערכת החשמל והתקשורת. לא רבים האנשים הנכנסים לפרויקט בעל עלות גבוה מאוד שאינם מייחסים חשיבות מספקת למערכות הנסתרות הללו ולמשמעות של בניית מערכת שאינה מספקת,לצערי השיקול העיקרי ברוב המקרים הוא שיקול אסתטי ולא טכני כך שאביזרי החשמל הנראים לעין מעוצבים ומחוברים למערכת חשמל שאינה נותנת מענה.

לצערי, מספר רב של משפצים פונים אלי בסיום השיפוץ בבקשה להוציא דו”ח ליקויים ועלויות על מנת לתבוע מקבלן החשמל לבצע תיקונים, כמובן שהמשמעות היא כפולה, בחלק מהמקרים מערכת החשמל לא מתפקדת כפי שהיא אמורה לתפקד ובמידה ומפעילים מספר מכשירים יחד מפסיק החשמל בבית ובחלק אחר, מערכת החשמל מסוכנת לשימוש עקב בניית מערכת החשמל על ידי אדם שאינו מקצועי. המשמעות הנוספת היא עלות תיקון מערכת החשמל הדורש גם גרימת נזק מבני. לליקויים במערכת התקשורת בדרך כלל אין את הסכנה הבטיחותית אך כל שאר השיקולים זהים.

תכנון מערכת החשמל על ידי יועץ חשמל מורשה ומקצועי ובניית המערכות על ידי חשמלאי מורשה ומנוסה הייתה מונעת את רובן המוחלט של התקלות המוזכרות ואחרות. ברוב המתקנים המשופצים או הנבנים, מערכות החשמל והתקשורת מקבלות התייחסות מהאדריכל או מעצב שתכנן את חלוקת החדרים. כמובן שאדם שאינו מתמחה ואינו מנוסה בתחום תכנון החשמל אינו יכול להשלים את תכניות העיצוב של מערכת החשמל לתוכניות לביצוע העומדות בתקנים, בדרישות החוק ובדרישות הלקוח.

תכנון מערכות החשמל והתקשורת על ידי מתכנן חשמל תמנע את רובן המוחלט של התקלות שמתגלות רק לאחר הכניסה לבית והפעלתו וכך גם תימנע עוגמת הנפש וההוצאות המיותרות. החשמלאי המבצע חייב להיות מורשה לעבודה אותה הוא מבצע. אין להתפשר על בעל מקצוע שאינו מורשה או מנוסה משיקולים כלכליים. אין להתפשר על בעל מקצוע המוכתב מהקבלן הראשי, יש לבדוק את ניסיונו ורישיונו.

גם אם תוכננה מערכת חשמל על ידי מתכנן חשמל ומערכת זו בוצעה על ידי חשמלאי שאינו יודע לקרוא אותה – לא קיבלנו את התוצאה הרצויה. בחירת בעל מקצוע משיקולים כלכליים עלולה לעלות ביוקר.

על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר, מועברת תוכנית אדריכל או מעצב שבה יש התייחסות לצד האסטטי, למערכת קול, למיקום ולכמות אביזרי החשמל והתקשורת ליועץ החשמל. יועץ החשמל בודק את התאמת הדרישות לחוק החשמל ולתקנים, מציין חלוקת מעגלים בחדרים השונים וגודל חיבור נדרש כך שיהיה אפשרי להפעיל בו זמנית את כל הציוד הנדרש על ידי הלקוח, כמו כן מתוכנן לוח חשמל, רגיל או חכם, לפי חלוקה נכונה של עומסי המעגלים והפרדות למספר ממסרי פחת לגרימת הפרעה מינימלית בזמן תקלה.

יחד עם תוכנית חשמל יוגש כתב כמויות ומפרט המתאים לעבודה באופן פרטני, כך שניתן יהיה להעביר את החומר למכרז ולקבל הצעות מחיר עבור עבודה זהה (בעבודה ללא מתכנן, כל חשמלאי בונה את המערכות לפי ראות עיניו ולכן לא ניתן להשוות בין המחירים/קבלנים השונים ).

מומלץ להוסיף על תכנון המערכות, פיקוח עליהם ובכך לוודא שקיבלנו את המוצר שאותו רצינו , באיכות שאותה רצינו.

לחצן חזור למעלה
תוסף נגישות

כלי נגישות

הגדלת גודל פונט הקטנת גודלת פונט ניגודיות נמוכה ניגודיות גבוהה אפס הגדרות הצהרת נגישות לאתר