התקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי

קיימים שני סוגי רכבים חשמליים, רכב היברידי ורכב חשמלי מלא. רכב היברידי מונע על ידי מנוע בנזין בשילוב עם מנוע חשמלי, סוללת הרכב תיטען בזמן נסיעה במנוע הבנזין, רכב חשמלי מלא מונע על ידי מנוע או מנועים חשמליים בלבד. לרכב היברידי קיימות שתי שיטות, באחת טעינת מצברי המנוע החשמלי נעשית בזמן נסיעה במנוע הבנזין בלבד, בשנייה יש בנוסף אפשרות הטענת המצברים מרשת החשמל.

את הרכבים החשמליים ניתן להטעין בעזרת התקן טעינה – מכשיר טעינה נייד, או בעזרת עמדת טעינה – מכשיר טעינה המותקן בצורה קבועה. התקן טעינה מותר לשימוש במתקנים ביתיים בלבד.

אסורה טעינת רכב חשמלי בהתקן טעינה משקע חשמל ישראלי ביתי, מותרת טעינת רכב חשמלי בהתקן טעינה דרך שקע תעשייתי בהספק של עד 7.4 ק”ו בחיבור חד פאזי או עד 22 ק”ו בחיבור תלת פאזי.

טעינה דרך עמדת טעינה אפשרית הן במתקנים ביתיים והן במתקנים ציבוריים, עמדות הטעינה מתחלקות לשלוש קבוצות: איטיות מאוד – הספק של עד 7.4 ק”ו, רגילות – הספק של עד 22 ק”ו , מהירות – הספק 50-150 ק”ו.

עמדות הטעינה איטיות מאוד ורגילות יטעינו את הרכב בזרם חילופין, עמדות הטעינה המהירות יטעינו בזרם ישר.

חייבת להיות התאמה בין סוג הרכב וחיבור הטעינה שבו לעמדת הטעינה, לכל רכב סוג והספק טעינה המתאים לו. ישנם רכבים בהם קיימת אפשרות להיטען הן מעמדת טעינה זרם חילופין והן מעדת טעינה בזרם ישר.

ישנם מספר סוגי חיבור אל עמדות הטעינה:

   – חיבור טעינה לעמדות טעינה בזרם חילופין.Type 2

   – חיבור טעינה לעמדות בזרם ישר.CHAdeMO

  – חיבור טעינה משולב לטעינה בזרם חילופין ובזרם ישר.CCS Type 2/combo

סוגי חיבורים נוספים אינם מקובלים בארץ.

עבור כל עמדת טעינה נדרש חיבור חשמל מתאים, מומלץ להתייעץ עם מתכנן חשמל לפני התקנת העמדה ולוודא שהתשתיות המתוכננות עומדות בדרישות ,בתשתיות הקיימות ,בחוק החשמל ובצרכים המקומיים.

על פי הדרישות בסיום ההתקנה ולפני הפעלת הראשונה יש לבצע בדיקת חשמל על ידי בודק חשמל, רק לאחר מתן אישור תקינות על ידי בודק החשמל ניתן להפעילה.

עוד נקבע כי בכל שינוי או החלפת עמדה יש  לבצע בדיקת חשמל על ידי בודק חשמל. כמו כן יש לבצע בדיקת חשמל לעמדת הטעינה על ידי בודק חשמל לפי הצורך ולפחות אחת לחמש שנים.

יש לתעד ולשמור את אישור התקינות עבור כל בדיקת חשמל המתבצעת על ידי בודק חשמל.

בדיקת ממסר הפחת לכל שקע טעינה תתבצע אחת לשישה חודשים לכל היותר על לחיצה על לחצן הטסט שעל ממסר הפחת ואחת לשלוש שנים בעזרת מכשיר לבדיקת ממסרי פחת. מומלץ לבצע את הבדיקה השנתית על ידי בודק חשמל.

בחודש 11/2019 פורסם על ידי רשות החשמל מסמך ” הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי 19.11.19“, במסמך זה מפורטות כל הדרישות.

עמדת טעינה לרכב חשמלי

עמדת טעינה לרכב חשמלי

לחצן חזור למעלה
תוסף נגישות

כלי נגישות

הגדלת גודל פונט הקטנת גודלת פונט ניגודיות נמוכה ניגודיות גבוהה אפס הגדרות הצהרת נגישות לאתר