יעקב ברכה 052-3291473           
                   בודק חשמל  
        
בודק חשמל  |  תכנון ופיקוח חשמל  |  תוכנית חשמל  |  צילום טרמי/טרמוגרפי  |  

 


 
 
 

יעקב ברכה - בודק חשמל
on Google+לוח חשמל ביתי ומשרדי

 

לוח חשמל משרדיבכל מערכת חשמל, קטנה כגדולה, מהווה לוח החשמל את לב המערכת ובו נמצאת מערכת ההגנה והשליטה על מערכת החשמל במקום. במידה ויש יותר מלוח חשמל אחד, לוח החשמל שבאמצעותו ניתן להפסיק את החשמל בכל המקום יקרא "לוח ראשי" והלוח/ות הנוסף/ים יקרא "לוח משנה".
כניסת החשמל למתקן מחוברת אל הלוח הראשי וממנו, במידה וקיימים, אל לוחות המשנה ואל כל הצרכנים. המפסק הראשי המותקן בלוח הוא המפסק המגן על כל מערכות החשמל מפני עומס יתר וכן ניתן  להפסיק באופן יזום את החשמל  על ידי כיבוי המפסק הראשי.
בלוח חשמל דירתי, חייב שכל מעגלי החשמל יוזנו דרך מפסק נגד התחשמלות.
חשוב לדעת כי כל ההגנות, הן על ציוד החשמל בבית/משרד והן עלינו, המשתמשים בחשמל נעשה בלוחות החשמל ואין מקום להקל ראש באיכות הציוד בלוח ובאיכות ההתקנה שלו.
כולנו מכירים את המא"זים (פקקים) המותקנים בלוח שלהם תפקיד בזמן עומס יתר או קצר ואת מפסק נגד התחשמלות שלו תפקיד בזמן התחשמלות אדם או במניעת ההתחשמלות, מעט מאיתנו מכירים את תוכן לוח החשמל. על מנת שלוח החשמל יתפקד כנדרש ממנו לאורך זמן וללא תקלות יש להשתמש גם במקומות שאינם נראים לעין בציוד תקין ותקני המתאים לגודל החיבור.


לוח חשמל ביתיחוק החשמל קובע כי לוח החשמל במתקן דירתי יותקן בתוך הדירה ולא כמו בעבר אז הותקנו לוחות החשמל בחדר המדרגות, התקנת לוח החשמל מחוץ  לדירה גורמת לחוסר שליטה על הפסקת החשמל הראשית לדירה/משרד וגרוע מכך, גורמת לחוסר שליטה על החזרת החשמל, כך שאם הופסק החשמל במתכוון לצורך עבודות, יכול שיוחזר החשמל על ידי גורם אחר ללא ידיעת העובד במתקן המופסק ועלול לגרום להתחשמלות.
כשלוח החשמל מותקן בתוך הדירה/משרד נתונה שליטה מלאה בידי בעל הבית והסיכוי להתחשמלות עקב החזרת חשמל לא מתואמת קטן בהרבה.
מוני חברת חשמל יותקנו מחוץ לשטח הדירה במקום בו תהיה גישה לעובדי חברת חשמל ללא תלות בבעל הדירה.    

חשבו מאוד שכל עבודות החשמל בלוח החשמל הביתי או בלוח החשמל המשרדי יבוצעו על ידי חשמלאי מורשה בעל רישיון מתאים לגודל חיבור החשמל הראשי.

בדירת מגורים מומלץ לבצע בדיקת חשמל אחת לחמש שנים לפחות  או לאחר שינוי מהותי במערכת החשמל. בדיקת חשמל יש שתבוצע על ידי בודק חשמל מוסמך ומטרתה לוודא שלוח החשמל הותקן בצורה טובה ובטוחה בעזרת ציוד תקין ותקני וכן שמערכת החשמל והארקה בדירה בנויות ומותקנות בצורה תקינה ובטוחה.


 
טופס התקשרות

 

     


 

 
כל הזכויות שמורות ©  יעקב ברכה   נייד: 052-3291473  פקס: 03-6137833    E-mail:brachajac@gmail.com 
 
יעקב ברכה - בודק חשמל סוג 2  משנת 1998, ביצוע בדיקות חשמל ע"י חשמלאי בודק מוסמך.
בדיקות חשמל עבור רישוי עסקים וכיבוי אש, בדיקות תקופתיות להארקות וממסרי פחת.
תכנון ופיקוח עבודות חשמל, הנדסת חשמל וייעוץ בנושא חשמל לבתים, משרדים, תעשייה, חברות, בנייני מגורים ועוד.