יעקב ברכה 052-3291473           
                   בודק חשמל  
        
בודק חשמל  |  תכנון ופיקוח חשמל  |  תוכנית חשמל  |  צילום טרמי/טרמוגרפי  |  

 


 
 
 

יעקב ברכה - בודק חשמל
on Google+ליקויים בבדיקות חשמל

 

ליקויים שנמצאו במהלך בדיקת חשמל

בדיקת חשמל באה להבטיח את בטיחותו של המשתמש ולהציף את הליקויים על מנת שיתוקנו.
מצורפים מספר צילומים של ליקויים שנמצאו על ידי בודק חשמל בזמן בדיקת חשמל והנחיית בודק החשמל לתיקון הליקויים המפורטים:


1.    בבדיקת חשמל זו נמצאו על ידי בודק החשמל חיבורי מוליכים מסוגים שונים ובעלי שטח שונה בברגיי ממסר הפחת. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו היא לפצל את המוליכים בעזרת מהדקי לוח ולא על הדקי אביזר הלוח.

 
בדיקת חשמל 1

2.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור שקעי חשמל בצורה לא מקצועית מגוף תאורה. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל  זו הייתה לנתק את השקעים מגוף התאורה, במידה ושקעים אלו חיוניים נדרש להזין אותם בצורה תקנית.
 
בדיקת חשמל 2

3.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור לקוי של כבל אל שקעי החשמל וכן כבל חשמל מותקן ללא הגנה עליו. הנחיית בודק החשמל  בבדיקת חשמל זו היא להגן על הכבל בעזרת תעלה .
 
בדיקת חשמל 3


4.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור מוליך הארקה אל אלקטרודת הארקה שאינה מתאימה למקום ההתקנה, שלת הארקה זו מתאימה לחיבור לצינור. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו: לצורך חיבור מוליך הארקה לאלקטרודה יש להיעזר בשלה מתאימה.
 
בדיקת חשמל 4


5.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור מספר מוליכים על הדקי בורגיי ממסר הפחת ושימוש במוליך שאינו מתאים לזרם העובר בו. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו היא לחווט את הלוח במוליך המתאים לזרם העובר דרכו ובמידת הצורך להיעזר במהדקי לוח לצורך פיצול מוליכים.
 
בדיקת חשמל 5

6.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל כי כבלי חשמל ללא הגנה עליהם וחיבור להארכת כבל נעשה בצורה מסוכנת. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו היא להתקין את כבלי החשמל בתעלה ואת המהדקים להארכת כבל החשמל בקופסה מוגנת מים.
 
 בדיקת חשמל 6

7.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל פס אפסים חלוד ומוליכים חרוכים. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו היא לחתוך את הקצוות השרופים של המוליכים ולהחליף את הציוד הפגום בלוח.
 
בדיקת חשמל 7
 

8.    בבדיקת חשמל זו נמצאו על ידי בודק החשמל אביזרי לוח חשמל הזרוקים באוויר בסמוך ללוח בצורה מסוכנת בה קיימים חיבורי חשמל חשופים נגישים ושימוש במוליך שאינו מתאים לזרם העשוי לזרום בו. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו היא להתקין את האביזרים בתוך לוח המוגן כראוי ולהחליף את המוליכים שאינם מתאימים לזרם העשוי לזרום בהם.

 
בדיקת חשמל 8


9.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל כי ממסר הפחת, הנראה בזמן שפנל הלוח סגור, תקין, בפועל מנותק ואינו מגן על הצרכנים עליהם היה אמור להגן. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו היא לחווט את הצרכנים כל שיוזנו דרך הגנת ממסר פחת.
 
 בדיקת חשמל 9

10.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל כניסת מוליכים אל לוח חשמל ללא הגנה , כניסת המולכים נעשית צמוד לתקרה מתכתית. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו הייתה להגן על המוליכים לכל אורכם עד לכניסה ללוח החשמל.
 
בדיקת חשמל 10


11.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור הזנה אל תריס חשמלי העשוי בצורה חובבנית. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו הייתה לבצע את חיבור המהדקים בתוך קופסת חיבורים.
 
בדיקת חשמל 11


12.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור מוליך הארקה בצורה לא תקנית אל שלת הארקה שאינה מתאימה לצינור עליה היא מחוברת. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו הייתה להחליף את שלת הארקה לשלה המתאימה לצינור עליה היא מותקנת ולחבר את מוליך הארק בעזרת נעל כבל.
 
בדיקת חשמל 12


13.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור מהדקים ללא קופסת חיבורים. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו היא לבצע את החיבורים בתוך הקופסה ולסגור אותה.

 
בדיקת חשמל 13


14.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל התקנת בית מנורה שאינו מתאים למקום ההתקנה. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו היא להחליף את בית המנורה הקיים לגוף תאורה המתאים להתקנה על קיר ולהגן על הכבל עד לכניסה לגוף התאורה.

 
בדיקת חשמל 14


15.    בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור שקעי חשמל ללא קופסת חיבורים. הנחיית בודק החשמל בבדיקת חשמל זו היא לבצע את חיבורי החשמל בתוך קופסת חיבורים ולהגן על הכבל עד לכניסה לשקעים.

 
בדיקת חשמל 15

16. בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור כבל חשמל בעזרת נעלי כבל , נעלי הכבל מחוזקות בצורה מאולתר ולא על ידי לוחץ תקני. חיזוק מוליכים בצורה כזו מהווה סכנת שריפה, בזמן עומס חשמלי נקודות החיבור שנעשו בעזרת כלי מאולתר יתחממו באופן חריג. המלצת בודק החשמל היא לפרק את נעלי הכבל הקיימים ולחזק  נעלי כבל בעזרת לוחץ תקני.

 


 
 17. בבדיקת חשמל זו נמצא על ידי בודק החשמל חיבור חובבני של כבל חשמל אל ברייקר, חיזוק מוליכי הכבל נעשה באופן יצירתי ומסוכן בעזרת ברגים חיצוניים ולא על ידי ברגיי האביזר. חיזוק מוליכים בצורה כזו מהווה סכנת שריפה, בזמן עומס חשמלי נקודות החיבור שנעשו בצורה חובבנית יתחממו באופן חריג. המלצת בודק החשמל היא לפרק את הברייקר הקיים ולהתקין אביזר תקין ותקני. כמו כן חיבור הארקה נעשה בעזרת מהדק קופסה הזרוק באוויר, המלצת בודק החשמל היא החליף את מהדק הקופסה למהדק לוח.
 
בדיקות חשמל 18
טופס התקשרות

 

     


 

 
כל הזכויות שמורות ©  יעקב ברכה   נייד: 052-3291473  פקס: 03-6137833    E-mail:brachajac@gmail.com 
 
יעקב ברכה - בודק חשמל סוג 2  משנת 1998, ביצוע בדיקות חשמל ע"י חשמלאי בודק מוסמך.
בדיקות חשמל עבור רישוי עסקים וכיבוי אש, בדיקות תקופתיות להארקות וממסרי פחת.
תכנון ופיקוח עבודות חשמל, הנדסת חשמל וייעוץ בנושא חשמל לבתים, משרדים, תעשייה, חברות, בנייני מגורים ועוד.