יעקב ברכה 052-3291473           
                   בודק חשמל  
        
בודק חשמל  |  תכנון ופיקוח חשמל  |  תוכנית חשמל  |  צילום טרמי/טרמוגרפי  |  

 


 
 
 

יעקב ברכה - בודק חשמל
on Google+מערכת הארקה – חזית הבטיחות
 
מערכת הארקה תקינה היא תנאי בסיסי והכרחי לשימוש בטוח בכל מתקן חשמל. חובה על  מערכת זו על כל חלקיה לעמוד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו.
 
אחת הדרישות המופיעות בחוק החשמל היא שכל גופי המתכת הקבועים וכל חלק מתכתי שאדם עשוי לבוא איתו במגע יוגנו בפני חשמול, הגנה זו נעשית בעזרת מערכת הארקה וחיבור כל אלמנט מתכתי אל מערכת הארקה, כמו כן קובע החוק כי מערכת הארקה תהיה במצב תקין המאפשר הגנה מתאימה בכל זמן. במידה ויימצא ליקוי במערכת הארקה יש להפסיק את הזנת המתח למתקן החשמלי עד להחזרת מערכת הארקה לתקינות.
מערכת הארקה תיבדק לפני הפעלה ראשונה של המערכת , לאחר כל שינוי ופעם בחמש שנים.
בבדיקת מערכת הארקה תימדד התנגדות לולאת התקלה, תיבדק רציפות הארקה ותתבצע בדיקה ויזואלית של מערכת הארקה הגלויה לעין.

בשונה מחוסר בחשמל, חוסר בהארקה לא ניתן לגילוי בזמן פעולה תקינה, במידה ומערכת הארקה אינה תקינה או אפילו לא קיימת, מכשירי החשמל השונים יעבדו כרגיל ולא ייתנו לנו כל סימן לחוסר זה.
בזמן תקלה / התחשמלות במכשיר ללא חיבור להארקה , האדם הנוגע במכשיר התקול יהווה את החיבור להארקה ויתחשמל. 
בכל מקרה של ספק, הרגשת "עקצוצים" , החלפת צנרת מים או כל סימן שאלה אחר יש להזמין בודק חשמל ולאתר את מקור התקלה.
כאמור, בדיקת רציפות הארקה במתקן אינה ארובה לאיכות הארקה ויש לבצע את שתי הבדיקות על ידי בודק חשמל.
במתקן בו קיים ממסר פחת תקין ומערכת הארקה תקינה , מיד עם גילוי התקלה ממסר הפחת יפסיק את הזנת החשמל למקום הלקוי, אם אין הארקה במקום זה ממסר הפחת התקין יפסיק את הזנת החשמל לאחר נגיעה של אדם והתחשמלות שלו.
לכן כהשלמת בדיקת מערכת הארקה על ידי חשמלאי בודק מומלץ לבדוק את תקינות ממסר הפחת בעזרת מכשיר מדידה מתאים. בודק חשמל, ימדוד את זרם התגובה וזמן התגובה של ממסר הפחת וייקבע אם ממסר הפחת תקין או דורש החלפה.
לתשומת לב : ממסר פחת /  נגד התחשמלות תקין יפסיק את הזנת החשמל למתקן בזמן כזה שההתחשמלות לא תגרום נזק בלתי הפוך למתחשמל.
במתקן בו קיים ממסר פחת תקין ומערכת הארקה תקינה הסיכוי להתחשמלות קטן ביותר.

מומלץ אחת לחודש ללחוץ על לחצן הבדיקה שעל ממסר הפחת ולוודא הפסקת החשמל , בדירת / בית מגורים יש לוודא שכל החשמל הופסק.
כמו כן , חוק החשמל קובע שמערכת הארקה תיבדק אחת לחמש שנים, בודק חשמל יבצע את הבדיקה בעזרת המכשור המתאים.

 
טופס התקשרות

 

     


 

 
כל הזכויות שמורות ©  יעקב ברכה   נייד: 052-3291473  פקס: 03-6137833    E-mail:brachajac@gmail.com 
 
יעקב ברכה - בודק חשמל סוג 2  משנת 1998, ביצוע בדיקות חשמל ע"י חשמלאי בודק מוסמך.
בדיקות חשמל עבור רישוי עסקים וכיבוי אש, בדיקות תקופתיות להארקות וממסרי פחת.
תכנון ופיקוח עבודות חשמל, הנדסת חשמל וייעוץ בנושא חשמל לבתים, משרדים, תעשייה, חברות, בנייני מגורים ועוד.