צילום תרמי / תרמוגרפי

הצורך בצילום תרמי/ תרמוגרפי

צילום טרמיצילום תרמי משלים את בדיקת החשמל הנעשית לפי חוק החשמל ורישוי עסקים, צילום תרמי “רואה” את פנים הציוד, אותו לא ניתן לראות בדרך אחרת ומודד את הטמפרטורה עליו. בהתאם לטמפרטורות הנמדדות, ניתן לדעת האם קיים כשל בציוד ולפעול על מנת לתת פתרון לבעיה, בין אם בהחלפת ציוד ובין אם בטיפול בציוד הקיים.

חלק מהסיבות הגורמות להתחממות לוח חשמל:

 • לוח חשמל הבנוי בצפיפות יתר , חיווט הלוח במוליך שאינו מתאים לזרם העובר בו, ציוד לא מתאים בלוח, חוסר אוורור חלקי או מלא.
 • תחזוקה לקויה: לוח חשמל מאובק, לכלוך – קצוות מוליכים, ברגים הנופלים לפנים הלוח, לא אחת נמצא עכבר/ים בלוח, ברגים שאינם מחוזקים די הצורך ועוד…
 • אזור העבודה: טמפרטורת סביבת העבודה בה מותקן לוח החשמל, תוכן העבודה ( משרד, נגריה, מסעדה וכד’…), חוסר באוורור מתאים, קיום מנועים/מכונות הגורמות לרעידות.
 • כללי: גיל הלוח ומצב הציוד המותקן בו, ציוד חיבור המוליכים שאינו יציב, חיבורים/מגעים חרוכים, שינויים שבוצעו בלוח.

כאמור, צילום תרמי/תרמוגרפי “רואה” את נקודות הכשל ובעזרת טיפול נכון יימנע הנזק/השרפה שעלולים לקרות ללא טיפול.

הגורמים להתחממות בלוחות חשמל:

 1. לוח חשמל אמור לעבוד כשהוא מותקן במקום מאוורר בו קיימת תחלופת אוויר מתאימה וכשאביזרי הלוח אינם צפופים. כאשר תנאים אלו אינם מתקיימים עלולה הטמפרטורה בלוח לעלות עד כדי סכנת שריפה. התחממות יתר זו ניתנת לזיהוי בזמן צילום תרמי / צילום תרמי הנעשה בעזרת מצלמת אינפרא אדום.
 2. חיווט לוח החשמל והציוד המותקן בו צריכים להתאים לזרם העשוי לזרום בו. כאשר חיווט הלוח או הציוד המותקן בו אינם מתאימים לזרם העובר בהם, עלולה הטמפרטורה בלוח לעלות עד כדי סכנת שריפה. התחממות יתר זו ניתנת לזיהוי בזמן צילום תרמי / צילום תרמי הנעשה בעזרת מצלמת אינפרא אדום.
 3. המצב העדיף הוא כאשר לוח חשמל מיוצר במפעל לייצור לוחות בו יש גישה נוחה לכל חלק מחלקי הלוח, התקנות המוליכים נעשות בתעלות מתאימות בעזרת מוליכים המתאימים לזרם העשוי לזרום בהם בצורה מאווררת. כאשר לוח חשמל מיוצר “בשטח” כאשר יש לחץ של זמן, הגישה לפנים הלוח קשה ולעיטים לא קיימת כלל, מוליכי גישורי הלוח מותקנים ללא הגנה מתאימה ומחוזקים ללא ציוד מתאים בצפיפות יתר, עלולה הטמפרטורה בלוח לעלות עד כדי סכנת שריפה. התחממות יתר זו ניתנת לזיהוי בזמן צילום תרמי/ צילום תרמי הנעשה בעזרת מצלמת אינפרא אדום.
 4. כאשר לוח חשמל מותקן במקום בעל גורמים מסכנים כמו חומרים דליקים, אבק, חום , רעידות וכד’… ואינו מקבל טיפול הולם ורציף המונע הצטברות האבק והתרופפות ברגים עלולה הטמפרטורה בלוח לעלות עד כדי סכנת שריפה. התחממות יתר זו ניתנת לזיהוי בזמן צילום תרמי / צילום תרמי הנעשה בעזרת מצלמת אינפרא אדום.
 5. לוח חשמל אמור לעבוד כשהציוד המותקן בו הוא תקין ותקני. בעקבות שימוש בציוד ישן ו/או ציוד שאינו תקני , ברגי חיזוק רופפים בלוח, שינויים בלוח שנעשו בשטח, הוספת ציוד בלוח להזנת מכשירי חשמל נוספים והגדלת זרם העבודה של הלוח עלולה הטמפרטורה בלוח לעלות עד כדי סכנת שריפה. התחממות יתר זו ניתנת לזיהוי בזמן צילום תרמי / צילום תרמי הנעשה בעזרת מצלמת אינפרא אדום.
  על ידי שימוש במצלמת אינפרא אדום ניתן לזהות את מקור החום בצורה מדויקת וכן את הטמפרטורה המדויקת עד עשירית מעלה בכל נקודה בלוח, ייתכן מצב בו הפרש הטמפרטורות בין שתי נקודות הרחוקות אחת מהשנייה מספר מילימטרים יהיה 10-15 מעלות, אין שום דרך אחרת לגלות מצב כזה, וודאי שנגיעה בציוד הלוח לא תיתן תוצאה זהה או אמתית למצב טמפרטורת הציוד הנמדדת.

צילום תרמי יכול שייקרא צילום טרמי, צילום טרמוגרפי, צילום תרמוגרפי, סריקה טרמית, סריקה תרמית, סריקה טרמוגרפית, סריקה תרמוגרפית.

מחוק החשמל , פרק “עבודה במתקן חי ” :

פרק ה’: שונות

15. (א) בדיקה תרמוגרפית במיתקן מתח נמוך תבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסויג.
(ב) בדיקה תרמוגרפית במיתקן מתח גבוה תבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי טכנאי לפחות או חשמלאי מסויג.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), עובד שאינו בעל רישיון חשמלאי מתאים יכול לבצע בדיקה תרמוגרפית בתנאי שהבדיקה תבוצע בנוכחותו והשגחתו של חשמלאי בעל רישיון מתאים.
(ד) במהלך ביצוע הבדיקה התרמוגרפית לא יחדור העובד או חלק גוף שלו או ציוד שבידו לתחום הקרבה למיתקן חי DV שבתוספת הראשונה.

כאמור בחוק החשמל , צילום תרמי אינו דורש ביצוע על ידי בודק חשמל / חשמלאי בודק אך כן דורש ביצוע על ידי חשמלאי מוסמך לפחות למתקן במתח נמוך או נוכחות של חשמלאי בעל רישיון מתאים.