תכנון ופיקוח חשמל

יעקב ברכה עוסק בתחום הנדסת החשמל החל משנת 1991, רישיון חשמל מספר 53918

תכנון חשמל

תכנון חשמלאת מערכת החשמל שאינה מתאימה לדרישות ולצרכים מגלים בדרך כלל בשלב מאוחר מידי שבו הזמן והעלות אינם מאפשרים תיקון מלא. לכן מומלץ להיעזר במומחה להנדסת חשמל ובמתכנן חשמל על מנת לערוך תכנית חשמל ותקשורת לפני ביצוע העבודה, כך אפשר להבטיח שנים רבות ללא כשלים בתחום זה.

מתכנן החשמל מבצע תכניות חשמל לעסקים ולפרטיים והנה כמה נקודות חשובות:

 • תכנון מערכות החשמל והתקשורת בהתאמה מלאה לצרכי העסק/הבית ולמגבלות
 • תכנון המערכות נעשה בכפוף לחוק החשמל ולדרישת הרשויות
 • תכנון המערכות נעשה בשיתוף עם הלקוח להתאמה מרבית
 • מומלץ להפריד בין הגורם המתכנן לגורם המבצע
 • תכנון החשמל יהיה טוב יותר אם ייתבצע במקביל לתכניות אדריכליות ובתיאום איתן

 מומלץ למנות מפקח לפרויקט בשטח שיוודא התאמת הביצוע לדרישות

 יש לתת התייחסות הן למערכות תאורה וכוח והן למתקני מנ”מ: פיקוד, תקשורת, מחשוב, גילוי וכיבוי אש

פיקוח חשמל

תפקיד זה אינו מוגדר בחוק החשמל ועדיין, מקובל להיעזר במפקח על עבודות חשמל שהינו מהנדס חשמל או הנדסאי חשמל. הן במגזר המוסדי/עסקי והן במגזר הפרטי. תפקיד מפקח החשמל הוא תפקיד מקצועי ביצועי.

פיקוח חשמל

מפקח חשמל יכול שיהיה מהנדס חשמל / הנדסאי חשמל / טכנאי חשמל ובלבד שיהיה בעל ניסיון בעבודת שטח ובתחום הנדסת החשמל.

מתפקידי המפקח:

 • תיאום בין בעלי המקצוע
 • השגחה על איכות החומרים ועל צורת התקנתם
 • הנחיית החשמלאי במידת הצורך
 • קישור בין החשמלאי המבצע לבין מהנדס החשמל/ הנדסאי החשמל מתכנן המתקן
 • בדיקת התאמה לתוכניות החשמל ולחוק החשמל
 • וידוא קיום רישיונות מתאימים
 • וידוא שימוש בכלים מתאימים