מאמרים בנושא חשמל

מידע מקצועי, עצות ומאמרים בתחומים של בדיקות חשמל, תכנון ופיקוח חשמל. מידע מגוון בכל תחומי הבטיחות בעבודה וכן בטיחות העבודה בגובה.

בדיקת חשמל לשיפוץ/קניה

בדיקת חשמל היא צעד חשוב עבור כל מערכת חשמל,במידה ויש ליקויים הם יתגלו על ידי בודק חשמל וניתן יהיה לפתור אותם ולשפר את רמת הבטיחות. המשך קריאה…

לוח חשמל ביתי ומשרדי

לוח החשמל הינו לב מערכת החשמל הביתית או המשרדית. חשוב לבדוק על ידי בודק חשמל מוסמך את תקינותו ותקניותו של הלוח לאחר התקנתו, ביצוע שנויים בו או בחלוף חמש שנים. המשך קריאה…

ממסר פחת כהגנה בפני חשמול

ממסר הפחת הוגדר על ידי חברת החשמל בחוק החשמל כחובת התקנה לשם מניעת התחשמלות. לכן חשובה בדיקת ציוד לוחות החשמל ובה מפסקי הפחת, על ידי בודק חשמל אחת לשנה. המשך קריאה…

אחריות בודק חשמל

בעקבות שריפות חשמל רבות הנגרמות עקב ליקוי חשמלי ואבדות ברכוש ובנפש בעקבותיהן, הוחלט לפני מספר שנים על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה, לדרוש מכל בעל עסק לצורך חידוש רישיון עסק, אישור מחשמלאי בודק עבור תקינות מערכת החשמל בבית העסק. המשך קריאה…

ליקויים בבדיקות חשמל

בדיקות חשמל מטרתן לאתר כשלים וליקויים במערכת החשמל. מטרתה היא להציפן על מנת שיתוקנו. במאמר זה נפרט מספר כשלים וליקויים שנמצאו במהלך בדיקות חשמל שונות שבוצעו. המשך קריאה…

מכשירי חשמל ניידים

המודעות לסכנה בשימוש במכשירי חשמל לקויים הולכת וגדלה ויחד אתה מספר הגורמים הדורשים אישור תקינות למכשירים ניידים על ידי בודק חשמל הולך וגדל. המשך קריאה…

1 2 3