מאמרים בנושא חשמל

מידע מקצועי, עצות ומאמרים בתחומים של בדיקות חשמל, תכנון ופיקוח חשמל. מידע מגוון בכל תחומי הבטיחות בעבודה וכן בטיחות העבודה בגובה.

מערכת הארקה

מערכת הארקה תקינה היא תנאי בסיסי והכרחי לשימוש בטוח בכל מתקן חשמל. חובה על מערכת זו על כל חלקיה לעמוד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו. המשך קריאה…

בדיקת חשמל לביטוח

ביצוע בדיקת חשמל באופן שוטף על ידי חשמלאי בודק ומילוי ההנחיותיו תוודא שמערכת החשמל תקינה ובטוחה לשימוש, ושבמקרה של תביעה ביטוחית תהיו מכוסים מול בדיקות חברת הביטוח. המשך קריאה…

בדיקת חשמל בבניין רב קומות

חשיבות בדיקת חשמל המתבצעת על על ידי בודק חשמל , המעוגנת גם בחוק החשמל המפרט את דרישות בדיקות החשמל שיש לבצע על ידי בודק חשמל בתחומים השונים. המשך קריאה…

חובת בדיקת חשמל

בחוק החשמל מספר רב של נושאים המפורטים במספר פרקים, בסיום כל פרק מפורטת דרישת חוק החשמל לבדיקת חשמל על ידי חשמלאי בודק / בודק חשמל לאותו עניין. במאמר זה מפורטות הדרישות לחלק מהפרקים. המשך קריאה…

1 2 3